FilmDagar : TVIVEL / Doubt
tre filmer av Ingmar Bergman och Andrej Zvyagintsev

                      

English subtitles to all films. Films followed by discussion.

Torsdag 2 mars

19.00  Registering för medlemskap i Filmklubben 2017, 60 SEK
19.30 Introduktion av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Astrid also joins for discussion after the films on Thursday and Friday, 
The introduction is followed by

Nattvardsgästerna / Winter light
Ingmar Bergman, Sverige 1963, 81 min
Sweden 1963, the church is almost empty when celebration starts.  The countryside priest tries hard, inside it´s empty and cold: -istn´t all  just hypocrisy? An event makes things evolve. Is love possible? Could that silent God spreak?

Fredag 3 mars
18.00 Gemensam middag
19.30  Det sjunde inseglet / The seventh seal
Ingmar Bergman, Sverige 1957, 96 min
A travelling comedian company, people on the move with actions of violent repent when the plague threatens, a knight looking for a life to live. A story of contradictions in the 14th centrury landscape.

Söndag 5 mars
19.15 Återkomsten / The Return
Andrej Zvyagintsev, Russia 2003, 105 min
Two boys reunite with their father, known to them only through a photograph, and experience an emotionally clashing journey through the russian wilderness together.

Kan tvivel hjälpa?

I diktaturer som Sovjetunionen, Nazi-Tyskland framställs propagandabilder med unga och starka människor,som ger sig själva helt och fullt i arbetet för nationen. Blicken är spänd framåt, mot det ljuset  dit man vet att partiet och ledningen för dem.  Alla människor är glada, sunda, helgjutna.
Den programmatiska glädjen och trosvissa framåtandan karaktäriserar auktoritära system, stater och rörelser. Verkligheten framställs lätt att förstå. Man vet vart man skall och vilken som är den rätta vägen. För detta kämpar man med alla medel.
I det auktoritära har tron konsumerats av ett vetande som tränger ut alla tvivel. Tron på det Enda har blivit allenarådande och verkligheten delats i två: för och emot, ont mot gott, vi mot dem. Dualismen leder i sin konsekvens till sadistiskt våld: det onda skall utrotas, det Enda skall råda.
Principen ligger djupt begravd i det västerländska tänkandet. den kristna traditionen också den burit det auktoritära med sig, min i dess kärna har något annat gjort sig hört. När Gud, annars långt borta, föds som människa träder en tredje part in i den skapade världen, Guds kropp att tillbe och längta efter. Här friläggs en möjlighet att få kontakt med det totalt annorlunda och för kroppen och hjärtat kan smaka det helt omöjliga. Det som undertryckts av vetandet att Ett är rätt, Ett är gott, kan framträda som en glädjefylld längtan som är uppfylld mitt i törsten och hungern. I Bergmans Nattvardsgästerna och Det sjunde inseglet som vi visar på vårens FilmDagar möter vi tvivlare på väg. Det är människor som brottas med världen och dess auktoritära traditioner. Livet verkar torrt och fattigt på glädje och vägen framåt svår att urskilja. Men behöver man veta? Kan livet istället vara tillit till det okända, det som inte manifesterar sig med högljudda paroller? Kan det vara en liten stig, eller en lekfull kärlek?  I Zvyagintsevs  Återkomsten ställs saken på sin spets när den auktoritäre fadern provocerar sonen till upproriskhet.
Nutiden präglas av längtan efter tydlighet och säkerhet i en värld som framträder som oöverskådlig. Våra tre filmer kan ses som ett korrelat till det enkla svaret och ger en ton av något annat, något som viskar svagt i människors inre.
Björn Engdahl op

Ingmar Bergman
Ingmar Bergman (1918-2007) is one of the most wellknown Swedes of his generation,
famous because of his films, seen and discussed all over the world.
It´s films with psychological depth and tension, intense photo with close-ups
and exceptional acting. The films and his personal life goes hand in hand.
Son of a Lutheran priest he turns away from faith, or perhaps rather struggles
with his loss and the distance of God. The struggle is present in many films.
Authoritarian men, their counterparts of longing women and men, families
enjoying life careless of religious questions reappears frequyently. Where
can meaning be found, how can we live together are some questions.
Early films like Hets/Torment (1945) are already personal art pieces of film,
but especially the films from the 60ies develops his filming, which you meet in
our two films.

Andrej Zvyagintsev
Andrej Zvyagintsev could perhaps be seen as a successor of Bergman and Andrej
Tarkovsky. The long takings, the tension,the spiritual background expressed in
themes and filming estabishes a connection. Born in 1964 he is of a younger generation.The Return is his first film made at the shores of the lake of Ladoga. The
northern sites reappear in his films, as the last one made in 2013, Leviathan, made
at a coast of village in the Murmansk region. His films are intense defense s of the
human person, tending to be put aside by the society.

 

Övriga filmer under våren

Märklig framtid – natur, teknologi och dystopi
alla filmer 19.15
Onsdag 18 jan          Kon Tiki 
Söndag 5 feb            The Road av John Hillcoat, USA 2010
Söndag 26 mars       Happy people av Werner Herzog (dokumentär), USA 2013
Onsdag 26 april         Space Odessey av Stanley Kubrick, USA 1968
Söndag 7 maj            Medlemmars val, görs vid FilmDagar
Söndag 4 juni             Stalker av Andrej Tarkovsky, Sovjetunionen 1979