FILOSOFISAMTAL 2022-2023

JUDENDOMEN SOM FREDSRELIGION
Måndagen 24 oktober kl 19.30  - OBS nytt datum!

Göran Rosenberg författare.Göran Rosenberg gav 2021 ut boken Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.
Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm 1914-1948, förespråkade en judendom som i profeternas anda skulle manifestera möjligheten av en värld där "anden skulle besegra svärdet". I ljuset av Förintelsen kan han onekligen se ut som en förlorare, men i ljuset av den nya krigstid vi befinner oss i kan han också se ut som en profet vars tid är nu.

 

VEM BLIR DEN SOM FÖLORAR SITT MINNE?
-Vem blir den som står bredvid?
Onsdagen 15 februari 2023 kl 19.30

Jonas Brun författare, översättare och psykolog.Sedan bokdebuten 2004 har han publicerat både lyrik och prosa och mottagit flera priser för sitt författarskap, exempelvis Sveriges Radios romanpris och Mare Kandres minnespris. Som psykolog arbetar han med demensutredningar och anhörigstöd. 
I memoaren ”Hon minns inte” skriver psykologen Jonas Brun om sin mamma, som drabbades av Alzheimers sjukdom. Han skriver om hur det är att vara nära någon som långsamt förlorar allt som nyss var självklart: minnen, språk och förmågor. Samtalet kretsar kring minnets betydelse för människans värde och hur relationer förändras när minnet försvinner. Det handlar om själen och anden i förhållande till människans förmågor.

 

Tyvärr får vi meddela att Filosofisamtalet måndagen den 27 mars blivit inställt