En förtrollad värld - tema för filosofisamtalen 2018-19

Dagens intensiva bildflöde invaderar oss med styrka. En konsekvens är att bilder blir banala och inget man verkligen tar till sig. Många bilder är framställda i konsumtionens eller annat budskaps tjänst och saknar djupare värde.
Men en bild gjord med allvar kan vara fönster mot något bortom sig självt. De kan göra en annan verklighet närvarande, en som gör intrång och i sin tur väcker nya bilder hos betraktaren.
Föreställningsförmågan, den inre bilden, ger oss tillgång till en närvaro bortom, den fysiska verkligheten här och nu. De inre bilderna kan öppna den verklighet som ligger för handen och bli en hjälp att tolka livet och världen. 
Bilder och inre bilder leder in i en förtrollad värld, ibland skön, ibland skrämmande och de utgör en del av humanistisk tradition och kristen tro som världen inte kan vara utan.

 

A Theology of the Image   Br Alain Arnould OP     Måndag 8 oktober 2018  19.30

Br Alain föreslår istället för en text att själv söka en bild framställd under de sista 50 åren som varit av andlig betydelse för en själv personligen.  - Denna uppgift är personlig och inget som redovisas i Filosofisamtalets sammanhang.
/ Br Alain asks, instead of a text, that we each one look for an image made the last fifty years that had a spiritual  importance for you personally.  - This tast is personal and will not be taken up in the frame of Filosofisamtalet.