Print

För info kontakta br Björn Engdahl, 076-2763667

Laudes, morgonbön                   kl 7.30, söndag kl 9

Mässa: måndag och torsdag  kl 12.10 , onsdag kl 19 (Wednesday 7 pm: Student Mass with readings and preaching in English)

Vesper, kvällsbön                        kl 19

Tillbedjan av sakramentet: torsdag  kl 19.30-20.30  följt av kompletorium och välsignelse med vigvatten