PROGRAM HÖSTEN 2023

Bibelstudium

Matteusevangeliet

Tisdag udda veckor kl 19.30 med början 24 oktober
“Bland evangelisterna är Matteus särskilt intresserad av Kristi mänsklighet”: så skriver Thomas av Aquino i början av sin kommentar av Matteusevangeliet. Med honom som vägledare kommer vi att läsa detta evangelium och upptäcka hur Gud kom till vårt möte genom sin son Jesus Kristus.
Info br Pierre-André, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klosterträdgården Laudato Sí

Pilgrimsvandring
Lördagen 2 september kl 10.30, samling vid Helgeandsgården i Lund
Vandring längs Helge å med meditationer och böner tillsammans med Helge Ands församling, åter i Lund med buss, ca kl 16

Meditation i trädgården
torsdag 7, 14 och 21 september 2023 kl 17.30-18

 

Filosofisamtal

DITT LÖVS SUS ÅKALLAR SKAPAREN - kristna träd och förgreningar i tro
Måndag 25 september kl 19.30
Thomas Arentzen
docent i kyrkohistoria vid Lunds universitet och forskare i grekiska vid Uppsala universitet
Träden spelar en stor roll i den kristna berättelsen, från Livets träd, via Kunskapens träd, till Korset träd. Men vad med de mindre kända och mer vardagliga träden – finns det något utrymme för dem i den kristna traditionen? Vem är de? Och på vilket sätt skulle det ge mening att kalla kristendomen en träd-religion? Detta föredrag handlar om hur religiösa träd beter sig och hur vissa religiösa människor hittar vägar till Gud via konkreta grenar, stammar och kronor.

 
IS THERE AN ECOLOGICAL SIN?
- or how to measure our responsibility towards the environmental crisis
Monday October 16th at 19.30
Jacques-Benoît Rauscher Dominican in Lyon, France
Pope Francis recently used the concept of “ecological sin”. How do we understand this idea of “ecological sin” and how does it illuminate the question of responsibility for environmental degradation?
 
 
SLÅ ROT I FÖRVANDLINGEN
Tisdag 13 februari kl 19.30
Alva Dahl författare och översättare
Gunnel Vallquist (1918–2016) fann sin livshållning i bejakandet av paradoxer och spänningsfält – i förhållandet till kyrkan såväl som till andra människor, arbetet och bönen. Sedan dess har mycket förändrats. Hur kan hennes hållning vägleda oss i dag?
 
FLODER SOM JURIDISKA SUBJEKT?
En ny värld växer fram i ekokrisens tid
Måndag 15 april kl 19.30
Pella Thiel ekolog och författare bl a till boken Naturlagen,  grundare av End Ecocid Sverige och Omställningsrörelsen
En ekologisk rättsfilosofi växer fram och finner tillämpning i flera länder. Floder och landskap ges juridiska rättigheter, och naturen blir subjekt. Vad innebär egentligen denna ekologiska rättsfilosofi ? Kan en ny samhörighet med det icke-mänskliga göra oss till mer hela människor?

 

Se Filmklubben Sandgatan 8