DOMINIKANERNAS PROGRAM 2018-19

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

FILOSOFISAMTAL

En förtrollad värld

Dagens intensiva bildflöde attackerar oss med starka budskap. Bilder, ofta banala och kommersiella, blir till något som passerar förbi. Men en bild gjord med inlevelse och skicklighet kan vara fönster mot något bortom sig självt. Den kan göra en annan verklighet närvarande, en som gör intrång och väcker nya och egna bilder hos betraktaren. Föreställningsförmågan, den inre bilden, ger oss tillgång till en närvaro bortom den fysiska verkligheten här och nu. De inre bilderna kan öppna den verklighet som ligger för handen och bli en hjälp att tolka livet och världen. Bilder och inre bilder kan leda in i en förtrollad värld. De utgör en del av humanistisk tradition och kristen tro som världen inte kan vara utan.

A THEOLOGY OF THE IMAGE

Måndag 8 oktober kl 19.30

Alain Arnould OP, Dominican, PhD of History of Art, Rome

The acts of the Second Vatican Council invite us to listen to the signs of our times. This lecture will deal with art as one of these signs of our times. How could today’s artistic expressions help Christians to live and preach their faith? Which theology of the image could contribute to read the signs of our times?

BILDEN SOM VITTNE

Tisdag 20 november kl 19.30

Rebecka Thor, doktorand i filosofi, Södertörns högskola, Stockholm

 I en tid när alla överlevare från Förintelsen snart gått bort måste vi finna nya sätt att minnas.  När det subjektiva vittnesmålen inte långre är möjliga, bortom medieringar, film eller ljudupptagningar, så föreslår jag att vi kan återvända till de arkivbilder och arkivfilmer som finns kvar men med en känslighet för allt vad bilder är och gör. Den franske filmkritikern, Serge Daney, beskrev bilden som alltid “både mer och mindre än sig själv” och det är med det som utgångspunkt jag vill diskutera hur vi kan förstå bildens vittnesmål. Vad är det som verkar i bilden? Och hur talar den till oss?

REVERIE, CREATION AND JOY: THREE SENSES OF IMAGINATION BY C. S. LEWIS

Måndag 11 februari kl 19.30

Pierre de Marolles OP, Dominican, Student at the Dominican University of Albertinum, Fribourg, Swizerland

With his great friend J. R. R. Tolkien, C.S. Lewis is a recognized master of fantasy literature. Best known for the children’s novel series “Chronicles of Narnia”, this author was indeed also a Christian front-line apologist. Imagination had a central role in his life as a novelist but also in his life of faith. In his autobiography “Surprised by Joy”, Lewis makes the distinction between three types of imagination: reveries, creation and Joy.

DEN INRE BILDVÄRLDEN SOM BÄR OSS

Måndag 6 maj kl 19.30

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Vi lever idag i en föreställning om att vi kan förbinda oss till världen uteslutande med hjälp av vårt förnuft. Vi tänker oss styrda och präglade av objektivet och nykterhet. Världen har blivit, vilket Weber pekade ut, avförtrollad. Men var finns förtrollningen? Och hur kan vi tala om en livsbejakande förtrollning? Finns det någon avgörande skillnad mellan förtrollning och fascination? Hur skapas en inre bildvärld som bär oss och skyddar oss mot avgrunden

 

TEOLOGI

 DOCTOR COMMUNIS – THOMAS AV AQUINO

Tisdag 16 okt, 11 dec, 19 feb, 19 mars

Vesper kl 19, samling efter bönen

Pierre-André Mauduit OP, dominikan

Att läsa Thomas av Aquino är att gå in i en värld som kan verka främmande. Ändå fortsätter Thomas av Aquino att vara en hörnsten för den katolska kyrkans teologi och för vår uppfattning av Guds mysterium. Jag föreslår som läsning delar av hans mästerverk Summa Theologiae och att se hur hans metod att göra teologi fortfarande är aktuell.

Tisdag 16 oktober. Del 1: Vad är teologi enligt Thomas av Aquino och Inledning till ett teologiskt monster: Summa Theologiae. Vi ska läsa på Quaestio I av Summa Theologiae, och se hur Thomas av Aquino byggde sitt mästerverk.

Tisdag 11 december. Del 2: Prima pars: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud (Joh 1:1)”.

Tisdag 19 februari 2019. Del 3: Secunda pars: det moraliska livet enligt Thomas av Aquino.

Tisdag 19 mars 2019. Del 4: Tertia pars: ”Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9)”. Till Gud genom Jesus Kristus och sina effekter i världen: sakramenten.

 

BIBEL

SKAPELSE OCH FÖRSTÖRELSE

Tisdag 30 okt, 13 nov, 4 dec, 18 dec

Vesper kl 19, samling efter bönen

Björn Engdahl OP, dominikan

Läsning och samtal med några av världshistoriens mest kända berättelser i text och bild, om Adam och Eva, Kain och Abel, Noa och Abraham. Berättelser som lagt en grund för den judisk-kristna traditionens syn på människan och Gud.
Introduktion med utblick mot olika tolkningsmöjligheter - om lusten och våldet, ordningen och kaoset och om att bli människa, om Guds väg med oss. Samtal och utbyte.

30 oktober
Den första av de två skapelseberättelserna, i Bibelns allra första kapitel. En högtidlig skapelse på sju dagar. Vi tittar på bakgrunden och vad som finns som frön i texten, frön till vår kultur, än i dag. Vilken värld är det som skapas? Allt är gott, men hur är det med det onda? Och vad betyder det för världen att Gud vilar?

13 november
Om Adam och Eva, brukar man säga att följande två kapitel handlar om. Människan skapas och sedan är det något som bryts sönder. Vad är det som bryts? Vi lyssnar till en fascinerande berättelser bland annat med hjälp av den franska psykoanalytikern  Marie Balmary och teologen Tina Beattie. Man och kvinna? Stumhet och uttrycksfullhet, skapande och förstörelse.

4 december
Utdrivna ur paradiset föder Eva först Kain och sedan Abel. Nu börjar våldets spiral som fortgår än idag. Vad står där egentligen i berättelsen och hur fortsätter historien. René Girard, fransk forskare har spännande idéer att ta del av.

18 december
Noah, den ende rättfärdige, med honom sluter Gud förbund. En invecklad historia att ta del av och med många trådar vidare ut i Bibeln.

 

 

FILMKLUBBEN SANDGATAN 8  -Se mer under Filmklubben

FilmDagar: Bergman 100 - Rädsla, uppror, glädje

Ingmar Bergman 100 år! Vi visar några filmer av regissören med många olika och starka uttryck.

Medlemskap Filmklubben 2018 60:- tecknas vid entrén 15 minuter före programmets början

Onsdag 12 september

19. 30  (efter mässan kl 19)

Registrering följt av

Hets av Alf Sjöberg , Sverige 1944, 136 min, manus Ingmar Bergman,

 

Torsdag 13 september
kl 19.30

Introduktion av Magnus Ingvarsson, redaktör, Lund
följt av

Gycklarnas afton av Ingmar Bergman, Sverige 1952

 

Söndag 16 september

kl 19.30

Trollflöjten, opera av Mozart, av Ingmar Bergman, Sverige 1974