DOMINIKANERNAS PROGRAM 2017 - 2018

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

 

Filosofisamtal
Poesins och bilden språk - om temat

 Jagets murar faller
- konst och förvandling

onsdag 25 oktober kl 19.30

Max Liljefors, professor i konsthistoria, Lunds universitet

Max Liljefors lyfter fram kvaliteten och särarten hos konstverkets närvaro, och betraktarens förnimmelser i mötet med verket här och nu. Hur kan konst åstadkomma inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren?

Sinnlighetens återkomst?
Om skönhet och njutning i samtiden

måndag 27 november  kl 19.30

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

onsdag 21 mars kl 19.30

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

onsdagen 2 maj kl 19.30

John Sjögren, kulturskribent och författare

Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.

 

Religiös pluralism

Living together, Jewish roots of the Christian faith

tisdag 26 september kl 19.30

Olivier Catel OP, dominican student at the Hebrew University of Jerusalem in Hebrew Bible

Brother Olivier Catel will bring us into the roots of our Christian faith: Judaism. The message of the gospel brings down the walls and calls for a universality founded on the charity of Christ.
Br Olivier had to convert his gaze to discover that every man is and must be a brother despite his religion, his cultural difference and even his aggressiveness. He will tell us how Jewish-Christian relations can become a bridge builder.

Br Olivier tar med oss till den kristna trons rötter: Judendomen. Evangeliets budskap river murar och kallar till en universalism grundad i Kristi barmhärtighet. Om hur judisk-kristen kontakt kan bli en brobyggare.

 

Om trons språk och vetandets

måndag 13 november kl 19.30

Göran Rosenberg, skribent och författare

Vi lever på nytt i en tid då bristen på tro, inte bristen på kunskap, kan få folk att börja tro på vadsomhelst.
Vilket är en tid då tron på vadsomhelst måste kunna mötas av tron på något annat och något bättre.

 

The catholic church facing religious pluralism

tisdag 13 februari kl 19.30

Rémi Cheno OP, Dominican in Cairo, Egypt, theologian PhD, General Secretary at the Dominican institute of Oriental studies. 

Pluralism is the visible face of globalization. Religious studies cannot escape it. What sense can we give to this confluence with respect to faith in the only God who intervenes in our history to save all men?  Brother Rémi Chéno will introduce us to welcome theologically the difference, which does not abolish the truth but transfigures it.

Pluralism är globaliseringens ansikte. Vad betyder den religiösa pluralismen I mötet med kristen tro att Gud blir människa för att rädda alla människor?

 

Samhällets värderingar och religiös pluralism

april 2018
Henrik Lindell, journalist med svensk bakgrund vid La Vie, katolsk veckotidning i Paris.

Henrik Lindell ger sin bild av samhällsutvecklingen i Västeuropa, med fokus på Sverige och Frankrike. Hur omvandlas samhällena och vilken kan vara religionernas roll, särskilt den kristna på vägen.Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : Skall jag ta hand om min broder?

-tre filmer av Ken Loach och Gabriella Pichler

För studenter och unga vuxna.  Introduktioner till alla filmer.Medlemskap i Filmklubben 60 SEK vid entrén 15 minuter före varje film.

torsdag 5 oktober  19.30
Äta, sova, dö
av Gabriella Pichler, 104 min, Sverige 2012

 

fredag 6 oktober 19.30
Introduktion av Wiktor Ericsson
, regissör till årets uppmärksammade film Jordgubbslandet
följt av
Kes-falken av Ken Loach, 111 min  England 1969

 

söndag 8 oktober kl 19.30
Jag, Daniel Blake av Ken Loach, 100 min, England 2016