DOMINIKANERNAS PROGRAM 2017 - 2018

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

 

Filosofisamtal
Poesins och bilden språk - om temat

 Jagets murar faller
- konst och förvandling

onsdag 25 oktober kl 19.30

Max Liljefors, professor i konsthistoria, Lunds universitet

Max Liljefors lyfter fram kvaliteten och särarten hos konstverkets närvaro, och betraktarens förnimmelser i mötet med verket här och nu. Hur kan konst åstadkomma inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren?

Sinnlighetens återkomst?
Om skönhet och njutning i samtiden

måndag 27 november  kl 19.30

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

onsdag 21 mars kl 19.30

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

onsdagen 2 maj kl 19.30

John Sjögren, kulturskribent och författare

Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.

 

Religiös pluralism

Living together, Jewish roots of the Christian faith

tisdag 26 september kl 19.30

Olivier Catel OP, dominican student at the Hebrew University of Jerusalem in Hebrew Bible

Brother Olivier Catel will bring us into the roots of our Christian faith: Judaism. The message of the gospel brings down the walls and calls for a universality founded on the charity of Christ.
Br Olivier had to convert his gaze to discover that every man is and must be a brother despite his religion, his cultural difference and even his aggressiveness. He will tell us how Jewish-Christian relations can become a bridge builder.

Br Olivier tar med oss till den kristna trons rötter: Judendomen. Evangeliets budskap river murar och kallar till en universalism grundad i Kristi barmhärtighet. Om hur judisk-kristen kontakt kan bli en brobyggare.

 

Om trons språk och vetandets

måndag 13 november kl 19.30

Göran Rosenberg, skribent och författare

Vi lever på nytt i en tid då bristen på tro, inte bristen på kunskap, kan få folk att börja tro på vadsomhelst.
Vilket är en tid då tron på vadsomhelst måste kunna mötas av tron på något annat och något bättre.

 

The catholic church facing religious pluralism

tisdag 13 februari kl 19.30

Rémi Cheno OP, Dominican in Cairo, Egypt, theologian PhD, General Secretary at the Dominican institute of Oriental studies. 

Pluralism is the visible face of globalization. Religious studies cannot escape it. What sense can we give to this confluence with respect to faith in the only God who intervenes in our history to save all men?  Brother Rémi Chéno will introduce us to welcome theologically the difference, which does not abolish the truth but transfigures it.

Pluralism är globaliseringens ansikte. Vad betyder den religiösa pluralismen I mötet med kristen tro att Gud blir människa för att rädda alla människor?

 

Samhällets värderingar och religiös pluralism

april 2018
Henrik Lindell, journalist med svensk bakgrund vid La Vie, katolsk veckotidning i Paris.

Henrik Lindell ger sin bild av samhällsutvecklingen i Västeuropa, med fokus på Sverige och Frankrike. Hur omvandlas samhällena och vilken kan vara religionernas roll, särskilt den kristna på vägen.Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : Skall jag ta hand om min broder?

-tre filmer av Ken Loach och Gabriella Pichler

För studenter och unga vuxna.  Introduktioner till alla filmer.Medlemskap i Filmklubben 60 SEK vid entrén 15 minuter före varje film.

torsdag 5 oktober  19.30
Äta, sova, dö
av Gabriella Pichler, 104 min, Sverige 2012

 

fredag 6 oktober 19.30
Introduktion av Wiktor Ericsson
, regissör till årets uppmärksammade film Jordgubbslandet
följt av
Kes-falken av Ken Loach, 111 min  England 1969

 

söndag 8 oktober kl 19.30
Jag, Daniel Blake av Ken Loach, 100 min, England 2016

 

 

 


DOMINIKANERNAS PROGRAM VÅREN 2017

 
Programmet anordnas tillsammans med Bilda

Ekonomins, teknikens och den föregivna rationalitetens starka grepp om samhället  utgör bakgrund till vårens två samtal. I en alltmer oöverskådlig värld ökar trycket på individen klara sig själv och konstruera sitt liv. Mänskligt värde, gemenskap, eftertänksamhet och verklig autonomi verkar ha svårt att hävda sig i det alltmer uppskruvade tempot och mot mäktiga och anonyma makthavarna. Inte minst i arbetslivet tycks manualer, processer och enkla slogans prioriteras över fördjupning och ämneskunskap.

Onsdag 15 mars kl 19.30
Utan grund - en diskussion om kapitalism och religion, om vinst och förlust av värde.
Marcia Cavalcante
, professor i filosofi, Södertörns högskola
Läs referenstext till samtalet: Walter Benjamin: Capitalism and Religion

Måndag 15 maj kl 19.30
Den ekologiska krisens mänskliga rötter
ett samtal om vårt gemensamma hem utifrån Påve Franciscus encyklika Lovad vare du (Laudate Sí)
Andreas Carlgren, Utbildning för miljö och rättvisa, Newmaninstitutet, Uppsala
Nutida antropocentrism har hamnat i ett paradoxalt premierande av teknik framför tankearbete. Om den nuvarande ekologiska krisen är ett litet tecken på modernitetens etiska, kulturella och andliga kris, kan vi inte förutsätta att vi kan reparera vårt förhållande till naturen och miljön utan att reparera alla grundläggande mänskliga relationer. Ur Påve Franciscus encyklika Lovad vare du

Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : TVIVEL. tre filmer av Ingmar Bergman och Andrej Zvyagintsev, 2 -5 mars

English subtitles to all films. Films followed by discussion.

Torsdag 2 mars

19.00  Registering för medlemskap i Filmklubben 2017, 60 SEK
19.30 Introduktion av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Astrid also joins for discussion after the films on Thursday and Friday, 
The introduction is followed by

Nattvardsgästerna / Winter light
Ingmar Bergman, Sverige 1963, 81 min
Sweden 1963, the church is almost empty when celebration starts.  The countryside priest tries hard, inside it´s empty and cold: -istn´t all  just hypocrisy? An event makes things evolve. Is love possible? Could that silent God spreak?

Fredag 3 mars
18.00 Gemensam middag
19.30  Det sjunde inseglet / The seventh seal
Ingmar Bergman, Sverige 1957, 96 min
A travelling comedian company, people on the move with actions of violent repent when the plague threatens, a knight looking for a life to live. A story of contradictions in the 14th centrury landscape.

Söndag 5 mars
19.15 Återkomsten / The Return
Andrej Zvyagintsev, Russia 2003, 105 min
Two boys reunite with their father, known to them only through a photograph, and experience an emotionally clashing journey through the russian wilderness together.

Läs bakgrundsmaterial om filmdagarnas tema och regissörer. Medlemskap 2017 i Filmklubben Sandgatan 8, 60 SEK. - Filmklubb för unga vuxna och studenter.

Övriga filmer under våren
 
Märklig framtid – natur, teknologi och dystopi
alla filmer 19.15
Onsdag 18 jan          Kon Tiki 
Söndag 5 feb            The Road av John Hillcoat, USA 2010
Söndag 26 mars       Happy people av Werner Herzog (dokumentär), USA 2013
Onsdag 26 april        Space Odessey av Stanley Kubrick, USA 1968
Söndag 7 maj           Medlemmars val, görs vid FilmDagar
Söndag 4 juni             Stalker av Andrej Tarkovsky, Sovjetunionen 1979
Under stilla veckan visar vi dokumentären Den stora tystnaden av Philip Gröning,  onsdag 5 april

Filosofisamtal

Torsdag 17 november kl 19.30 
Sekularisering och religiös erfarenhet
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi
Hur sekulariserat är egentligen Sverige? Ska man se sekulariseringen som en religionens motsats - eller är sekulariseringen i själva verket en teologisk konstruktion?
Bengt Kristensson Uggla talar i sin bok Katedralens hemlighet (2015) om att vara sekulariserad och samtidigt bäras av en religiös övertygelse - vad innebär det för synen på vetenskap och det mänskliga? Vad är det som katedralen minns, men som vi tycks ha glömt bort?

 

Tisdag 13 december kl 19.30
The Dignity of Creation – a conversation with Pope Francis’s Theology
Tina Beattie, Professor of Catholic Studies and Director of Digby Stuart Research Centre for Religion, Society and Human Flourishing, University of Roehampton, England ’.
Tina Beattie explores how the concept of dignity has developed in the Catholic theological tradition, from Thomas Aquinas to Pope Francis’s encyclical, Laudato Si. She argues that Francis’s reference to the ‘intrinsic dignity’ of all creation constitutes a significant doctrinal development, and she asks what this might mean in terms of women’s human dignity and rights on the one hand, and the dignity and rights of non-human creatures on the other.

 
Filmdagar

Filmklubben Sandgatan 8 för unga vuxna, studenter

Tre filmer på temat Dröm och verklighet

Torsdag 22 september
19.15     American Beauty, av Sam Mendes, USA 1999, 117 min
A famous film on a man who fears growing older, losing the hope of true love and not being respected by those who know him best. Lester Burnham, the hero of "American Beauty," is played by Kevin Spacey as a man who is unloved by his daughter, ignored by his wife and unnecessary at work. "I'll be dead in a year," he tells us in almost the first words of the movie. "In a way, I'm dead already." The movie is the story of his rebellion.

Fredag 23 september
16.15    Revolutionary Road, av Sam Mendes, USA 2008, 113 min
”Let´s move to Paris and start a new life”, April one day says to her husband, played by Leonardo DiCapro. And they start realizing their project, which opens unexpected feelings, possibilities and reactions. As in his previous film, Sam Mendes does not tell us what to think or how to react to the story, leaving the interpretations to the spectators.

18.45   Middag - ta med något att dela.

 19.45     Mandomsprovet (The Graduate) av Mike Nichols, USA 1967, 106 min
Benjamin is young gradute who does not kow what to do in life, just hat he does not want to live like his middle-class professional parents. He is invited in a relationship with the much older Mrs Robinson and from there it will come many complications. The Graduate is a classic with eternal, undated appeal. It´s easy to feel with Benjamin, his woories and lack of self-confidence. The film includes the famous soundtrack by Sinon&Garfunkle, with songs like Sounds of Silence and Mrs Robinson that elegantly mingles with the story.

 

 

Dominikanerna 800 år

Torsdag 13 oktober kl 18.00 på Lunds Stadsbibliotek, Atriumgården
Dominikus -en man för vår tid?
Syster Sofie op, Magnus Ingvarsson, redaktör , och br Björn op om den helige Dominikus aktualitet idag utifrån Jean-René Bouchets bok med samma namn. Boken går att köpa till rabatterat pris, 100 SEK, hos bröderna.

                 

 
 
 
 
 
 

DOMINIKANERNAS PROGRAM VÅREN 2016

Programmet anordnas tillsammans med Bilda
 

Filosofisamtal

Filosofisamtalen fortsätter under våren:

Torsdag 18 februari kl 19.30

KROPPSLIGHETENS MYSTIK
Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen, gav 2015 ut boken Kroppslighetens mystik - en filosofisk läsning av 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg. Boken blir till ett lyssnande till Mechthild, lekmannadominikan och senare cisteciensernunna, och hennes tid. Läsningen av Mechthilds texter möts med ett nutida språk och det blir till ett personligt samtal om kroppen som väg till den transcentanta verkligheten.


Onsdag 11 maj kl 19.30

KÄRLEK OCH HOPP
Werner Jeanrond, professor, Master of St Benet´s Hall i Oxford

Werner Jeanrond, tidigare professor i systematisk teologi i Lund, undersöker i sin forskning de tre teologala dygderna tro, hopp och kärlek inom en alltmer globaliserad och pluralistisk kontext. Vad finns det att hoppas på? Vad hoppas de kristna på? Vad kan kärlek och hopp vara idag?

Program våren 2016

 

Filmklubben Sandgatan 8 för studenter och unga vuxna. Medlemskap 2016 60 Skr. English subtitles and discussion in English.

Filmdagar 2016: Game and gravity

I tre filmer besöker vi en svensk verklighet där svårigheten att ta på allvar framträder.

Fredag 12 februari
kl 19.15  Introduktion
av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap i Stockholm
följt av

De ofrivilliga av Ruben Östlund, Sverige 2009
Fem berättelser berättade i shortcuts från olika situationer i Sverige idag. Saker verkar vara så naturliga och normala, men strax under en till synes obekymrad yta finns ett liv med andra dimensioner.

 
Lördag 13 februari
kl 16  En kärlekshistoria
av Roy Andersson, Sverige 1969

kl 18.30 Middag, ta med något att dela med de andra

kl 19.30 Play av Ruben Östlund, Sverige 2014
En vanlig dag i Göteborg, två pojkgäng från olika delar av stan möts i ett köpcenter. Spelet börjar och sedan finns ingen väg ut.

 

 

Filosofisamtal

Filosofisamtalen fortsätter i höst

Den synliga verklighetens yta bearbetas alltmer för att locka och förföra. Att träffa val utvecklas mot val mellan olika stilar och bilder, där ytan och presentationen får avgöra. Men är det så enkelt? Kommer inte samtidigt en större längtan efter djup till uttryck? Kanske också ytan kan bära och uttrycka djupet? Är det så att ytan kan rädda och djupet bli ett avgrundsmörker? Ja, finns där alls ett djup att avtäcka?

Onsdag 7 oktober kl 19.30
MYSTIK ERFARENHET - ÄNNU EN UPPLEVELSE?

Antoon Geels, professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet

Något bortom det synliga och förnimbara finns som en erfarenhet i olika religioner. Den mystika erfarenheten lockar många som ett sätt komma djupare, ofta uttryckt som till mig själv, men ibland också som till Gud.
Men kan man söka en mystik erfarenhet? Eller hur kommer den till en människa? Kan mystiken bli till bara ännu en upplevelse bland många?
 
Som referens till samtalet finns artikeln Vad är mystik? publicerad under rubriken Filosofisamtal, gå direkt via länken ovan.
 

Torsdag 19 november kl 19.30
KLICKA PÅ IKONEN!

Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet

Bildytan intar en central position i vårt samhälle. Hur saker och personer presenteras på bild verkar viktigare än allt annat. Är samtiden bara en snabb, glänsande presentationsbild? Finns också andra bildtraditioner närvarande?
Den östkristna ikonen öppnar och framkallar enligt traditionen en annars dold verklighet för den troende. Finns den också här, mitt ibland oss?
 
 
 

Filmdagar: Tre filmer på temat försoning

för unga vuxna och studenter. Medlemsskap Filmklubben Sandgatan 8 för 2015 löses vid entrén, 50 Skr. Engelsk undertext till alla filmer.

Torsdag 24 september

19.30
THREE FILMS ON THE THEME OF RECONCILIATION
Introduktion av Magnus Ingvarsson, redaktör, Lund
därefter:

A SEPARATION -Ashgar Farhadi, Iran 2011, 117 min
A separation är en film där alla försöker leva ett gott liv in enlighet med sin muslimska tro. Det leder till oenighet och det blir rättssak. Inga regler kan styra deras känslor och med olika syn på livet och tron kan de inte förstå varandra. Vad som verkar rätt kan vändas till sin motsats också för åskådaren under filmens gång.

Fredag 25 september

16.30
CLOSE-UP - Abbas Kiarostami,  Iran 1990, 94 min
Genom att ge sig ut för att vara regissören Mohsen Makhmalbaf som skall göra en ny film om dem lyckas Hossain Sabzian ta sig in i en rik Teheran-familj. Han blir ställd inför rätta – och för sin rättegång filmad av Abbas Kiarostami. Några av filmens finaste avsnitt är utbytet mellan Kiarostami och Sabzian under rättegången.

ca kl 18.45
MIDDAG- ta med något till bordet

20.00
CHILD´S POSE -  Calin Peter Netzer, Romänien 2013, 113 min
Cornelia är helt övertygad om sin sons oskuld i en bilolycka fast allt pekar på motsatsen och hon brukar alla medel gör allt för att rentvå honom. Barbu, sonen, har inte mycket kontakt med sin mor. En triangel uppstår mellan modern, sonen och familjen som blivit offer för olyckan. Kan deras olika universum någonsin mötas.

 

Författarsamtal

Onsdag 11 november
VILKET HIMLA LIV! - OM GEMENSKAP, KLOSTER OCH NYA KOMMUNITETER

Syster Sofie o.p., dominikan från Rögle kloster talar kring sin nya bok

Syster Sofie delar sina erfarenheter från snart 25 år i kommunitetsliv.
Ett nytt och för många okänt ansikte av kyrkan lyfts dessutom fram: nya gemenskaper där munkar, nunnor och andra lever tillsammans.