Print

FILOSOFISAMTAL HÖSTEN 2020

KAMP MED FÖRNUFTET - DOSTOJEVSKIJ OCH BAHTINS KRITIK AV RATIONALISM

Måndag 5 oktober kl 19.30

Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala universitet
Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij har av många filosofer lästs som en mäktig uppgörelse med rationalism. Hur kan man förstå romanens anti-rationalism? Filosofen och teologen Michail Bachtins tolkning av romanen presenteras. Vad innebär denna
tolkning för kristen etik?

ODÖDLIGHETSUTOPIER: EVIGT LIV OCH POLITIK

Tisdag 3 november kl 19.30

Mårten Björk, doktor i teologi och religionsvetenskap, Research fellow vid Campion Hall, Oxford universitet
Platons utopiska verk Staten slutar med en redogörelse av själens odödlighet. Sedan dess har frågan om evigt liv, odödlighet och uppståndelse varit också en politisk fråga.
Hur har moderna filosofer och teologer använt de antika föreställningarna om evigt liv och uppståndelse för att bjuda motstånd mot en värld där livet reduceras till en kamp för överlevnad?

 

FILMKLUBBEN SANDGATAN 8

Medlemskap i Filmklubben tecknas på plats.
Introduktioner före filmerna och samtal efter.

Se hela höstprogrammet

SVERIGEBILDER OCH DOKUMENTÄRER

mer material kommer snart!

Sverigebilder

Hösten börjar med två skildringar av Sverige, den ena det försvunna Sverige, det andra nutidens land.

SÖNDAG 20 SEPTEMBER

19.30 The Square
Ruben Östlund, Sverige 2018
A challenging portrait of contemporary Sweden appears as we follow an art museum curator facing professional and personal crisis. A film that’s funny as well as provocative at times.

 

SÖNDAG 18 OKTOBER

19.30 The Emigrants (Utvandrarna)
Jag Troell, Sverige 1971
In the mid 1800s, about 1.5 million Swedes left their impoverished homes to start a new life in America. Based on Vilhelm Moberg’s literary masterpiece about these emigrants (written in 1949), Jan Troell’s film is more current than ever – a film about Sweden.

Dokumentärmånad: November

Under november månad visar vi tre dokumentärer som kan ge underlag för intressanta diskussioner.

FREDAG 6 NOVEMBER
19.30 Pope Francis, a man of his word
Wim Wenders, 2018, 96 min
Wim Wenders, invited by the Vatican, has made a film that becomes a personal journey with Pope Francis. Faces, voices, a cross section of humanity, joins in a kind of conversation with the Pope. More than describing, it´s a film that inspires to engagement and reflection.

SÖNDAG 14 NOVEMBER
19.30 Salt of the earth
Wim Wenders and Julien Ribeiro Salgado, France/Bresil/Italy 2014, 110 min
The Bresilien photographer Sebastião Salgado presents his life and work. Salgado is an adventurer exploring remote places, human suffering and hope. He gives witness and exposes different human crises. But should everything be shown to a global audience? About a man engaged in important matters.

 SÖNDAG 29 NOVEMBER
19.30 The fog of war
Errol Morris, USA 2003, 107 min
Exploring the topics of war, failure and knowledge, controversial American secretary of defense (1961-1968) Robert McNamara shares eleven lessons from his long career in business and politics in this Academy Award winning documentary

 

A film will also be screened in December, info will follow.

 


 

 

FILOSOFISAMTAL

Utopi och verklighet

Utopier kan utlösa starka krafter, det visar inte minst 1900-talets erfarenheter. Men är
utopier ändå nödvändiga för att ge riktning och gemensam väg? Hur kan grunden för det utopistiska beskrivas?

Läs referenstexter till samtalen

 
JOAKIM OCH DRAKEN: EN SKRÄCKTEOLOGISK BERÄTTELSE OM APOKALYPSENS LOCKELSE

Tisdag 15 oktober kl 19.30

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Lunds universitet.
Jayne Svenungsson har bland annat författat böckerna Guds återkomst (2004) och Den gudomliga historien (2014) och är även verksam som kulturskribent.

Apokalyptiken som genre existerar redan under antiken och fortsätter att blomstra under hela medeltiden. I föredraget tecknas ett porträtt av medeltidens i synnerhet viktigaste apokalyptiska gestalt, Joakim av Floris, som levde under 1100-talet i Kalabrien. Med utgångspunkt i Joakims sprakande tankevärld ges en inblick i apoklyptikens fascination för drakar, sjöodjur och andra vidunder. Vilken roll spelade dessa förskräckliga varelser? Kan det rentav vara så att de hade en befriande kraft? Finns det ett bestående värde i den utopiska kraft som utgår från den bibliska apokalyptiken?


HEAVEN, A REAL UTOPIA

Måndag 18 november kl 19.30

Dominic White OP, Dominican, composer and choreographer, Oxford, Great Britain

Where is heaven? Up there? Out there? Or can you have heaven on earth? The cosmology of the early Christians tells us about a heaven which is all of these and yet completely different. It takes up the concerns of contemporary spiritualities and utopias, as well as overcoming divisions between Christian churches. Come along with your ideas about heaven and we’ll talk more!

SOCIAL ACCELERATION SOM PROBLEM, RESONANS SOM MÖJLIG LÖSNING

Måndag 3 februari kl 19.30

Carl- Göran Heidegren, professor i sociologi vid Lunds Universitet

Vår tid präglas inte minst av vad som kan kallas för en stegringslogik, som innebär att mer, större och snabbare (nästan) alltid framstår som bättre och eftersträvansvärt. Men blir vi därmed lyckligare människor? Den tyske sociologen Hartmut Rosa har infört begreppet resonans som beteckning på vad som i grund och botten gör livet värt att leva. Önskan att uppleva resonans innebär ett helt annat förhållningssätt till världen än det som ligger till grund för stegringslogiken.
 

DET INRE TEMPLET - SKAPANDET AV DEN HELIGA MÄNNISKAN I TIDERNAS BEGYNNELSE

Måndag 9 mars  19.30

Hans Ruin, professor i teoretisk filosofi vid Södertörns högskola
I min forskning tittar jag nu tillsammans med religionshistoriker särskilt på den fas i den västerländska kulturen då människan övergår från yttre social offerkultur till uppfinnandet av asketiska praktiker, där kostvanor, tankeövningar och vetenskap används i syfte att förvandla den enskilde till någon som ser (theorein) det andra inte ser genom en själv-omsorg (epimeleia heautou). Skapandet av den teoretiska människan – vita contemplativa – i tidig antik tid (600t fvt) innebär också siktandet av en annan verklighet bortom den faktiska verkligheten, en annan plats bortom platsen – där den filosofiska människan uppfattas som a-topisk, och därmed även omvänt som någon som företräder en annan möjlig plats som ett att möjligt liv: som ou-topia (i den senare mening som detta begrepp får). När Paulus i 1a Kor talar om den egna kroppen som Guds tempel så har den förberetts länge. Anförandet utvecklar några av dessa
kopplingar.

 

TEOLOGI

Acta et passa Christi  – Thomas av Aquino

Tisdag 8 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec
Vesper kl 19,  samling efter bönen

Pierre-André Mauduit OP, dominikan
Genom att fokusera om den tredje delen av Thomas av Aquinos Summa Theologiae, kommer vi att upptäcka Kristi person och handlingar. Han som är människans väg till Gud enligt Thomas av Aquino. Vi ska också tala om sakramenten, Guds närvaro i vår värld.


BIBEL

Läsning av Lukasevangeliet

Måndag 30 sep, 21 okt, 4 nov, 25 nov, 9 dec, 27 jan, 17 feb, 2 mars

Vesper kl 19,  samling efter bönen

Björn Engdahl OP, dominikan
Lukas berättar inspirerat Jesu liv,  han är en berättare som levandegör och dramatiserar händelseförloppet från byn Nasaret till Jerusalem. Mysteriet binds samman med människorna som i hans berättelse verkligen är av kropp och blod. Vad gömmer sig i orden, vad säger Gud när vi läser och lyssnar?

 

FILMKLUBBEN SANDGATAN 8

Medlemskap i Filmklubben tecknas på plats.
Introduktioner före filmerna och samtal efter.

Se hela vårprogrammet

Filmdagar 26-29 februari
PASOLINI. WHAT HAS TO BE SAID

 

ONSDAG 26 FEBRUARI
19.30 The Gospel according to Matthew, Italy 1967
A beautiful and strong story of the life of Jesus,  in dramatic shape,closely following the Gospel story,  putting conflicts in sharp relief.

 

FREDAG 28 FEBRUARI
19.30 Pasolini What has to be said is introduced by Astrid Söderbergh Widding
Professor of Cinema Studies, Stockholm
followed by
Theorema Italy 1968, 98 min
A stranger´s visits to a well-off family, a visit that profoundly shakes it´s members, no return to the ordinary possible!
LÖRDAG 29 FEBRUARI
17.30 Middag
19.30 Mamma Roma

 

hösten 2019

Filmdagar: Loving captivity

Onsdag 9 okt,  fredag 11 okt, lördag 12 okt kl 19.30
Filmer av Mike Nichols. Introduktioner, efter filmerna samtal.

Filmkvällar

Under hösten visar vi filmer av Debra Granik och bröderna Coen.

Filmdagar: Pasolini. Personal yet universal

Onsdag 26 februari - lördag 28 februari

 

 


DOMINIKANERNAS PROGRAM 2018-19

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

FILOSOFISAMTAL

En förtrollad värld

Dagens intensiva bildflöde attackerar oss med starka budskap. Bilder, ofta banala och kommersiella, blir till något som passerar förbi. Men en bild gjord med inlevelse och skicklighet kan vara fönster mot något bortom sig självt. Den kan göra en annan verklighet närvarande, en som gör intrång och väcker nya och egna bilder hos betraktaren. Föreställningsförmågan, den inre bilden, ger oss tillgång till en närvaro bortom den fysiska verkligheten här och nu. De inre bilderna kan öppna den verklighet som ligger för handen och bli en hjälp att tolka livet och världen. Bilder och inre bilder kan leda in i en förtrollad värld. De utgör en del av humanistisk tradition och kristen tro som världen inte kan vara utan.

A THEOLOGY OF THE IMAGE

Måndag 8 oktober kl 19.30

Alain Arnould OP, Dominican, PhD of History of Art, Rome

The acts of the Second Vatican Council invite us to listen to the signs of our times. This lecture will deal with art as one of these signs of our times. How could today’s artistic expressions help Christians to live and preach their faith? Which theology of the image could contribute to read the signs of our times?

BILDEN SOM VITTNE

Tisdag 20 november kl 19.30

Rebecka Thor, doktorand i filosofi, Södertörns högskola, Stockholm

 I en tid när alla överlevare från Förintelsen snart gått bort måste vi finna nya sätt att minnas.  När det subjektiva vittnesmålen inte långre är möjliga, bortom medieringar, film eller ljudupptagningar, så föreslår jag att vi kan återvända till de arkivbilder och arkivfilmer som finns kvar men med en känslighet för allt vad bilder är och gör. Den franske filmkritikern, Serge Daney, beskrev bilden som alltid “både mer och mindre än sig själv” och det är med det som utgångspunkt jag vill diskutera hur vi kan förstå bildens vittnesmål. Vad är det som verkar i bilden? Och hur talar den till oss?

REVERIE, CREATION AND JOY: THREE SENSES OF IMAGINATION BY C. S. LEWIS

Måndag 11 februari kl 19.30

Pierre de Marolles OP, Dominican, Student at the Dominican University of Albertinum, Fribourg, Swizerland

With his great friend J. R. R. Tolkien, C.S. Lewis is a recognized master of fantasy literature. Best known for the children’s novel series “Chronicles of Narnia”, this author was indeed also a Christian front-line apologist. Imagination had a central role in his life as a novelist but also in his life of faith. In his autobiography “Surprised by Joy”, Lewis makes the distinction between three types of imagination: reveries, creation and Joy.

DEN INRE BILDVÄRLDEN SOM BÄR OSS

Måndag 6 maj kl 19.30

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Vi lever idag i en föreställning om att vi kan förbinda oss till världen uteslutande med hjälp av vårt förnuft. Vi tänker oss styrda och präglade av objektivet och nykterhet. Världen har blivit, vilket Weber pekade ut, avförtrollad. Men var finns förtrollningen? Och hur kan vi tala om en livsbejakande förtrollning? Finns det någon avgörande skillnad mellan förtrollning och fascination? Hur skapas en inre bildvärld som bär oss och skyddar oss mot avgrunden

 

TEOLOGI

 DOCTOR COMMUNIS – THOMAS AV AQUINO

Tisdag 16 okt, 11 dec, 19 feb, 19 mars

Vesper kl 19, samling efter bönen

Pierre-André Mauduit OP, dominikan

Att läsa Thomas av Aquino är att gå in i en värld som kan verka främmande. Ändå fortsätter Thomas av Aquino att vara en hörnsten för den katolska kyrkans teologi och för vår uppfattning av Guds mysterium. Jag föreslår som läsning delar av hans mästerverk Summa Theologiae och att se hur hans metod att göra teologi fortfarande är aktuell.

Tisdag 16 oktober. Del 1: Vad är teologi enligt Thomas av Aquino och Inledning till ett teologiskt monster: Summa Theologiae. Vi ska läsa på Quaestio I av Summa Theologiae, och se hur Thomas av Aquino byggde sitt mästerverk.

Tisdag 11 december. Del 2: Prima pars: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud (Joh 1:1)”.

Tisdag 19 februari 2019. Del 3: Secunda pars: det moraliska livet enligt Thomas av Aquino.

Tisdag 19 mars 2019. Del 4: Tertia pars: ”Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9)”. Till Gud genom Jesus Kristus och sina effekter i världen: sakramenten.

 

BIBEL

SKAPELSE OCH FÖRSTÖRELSE

Tisdag 30 okt, 13 nov, 4 dec, 18 dec

Vesper kl 19, samling efter bönen

Björn Engdahl OP, dominikan

Läsning och samtal med några av världshistoriens mest kända berättelser i text och bild, om Adam och Eva, Kain och Abel, Noa och Abraham. Berättelser som lagt en grund för den judisk-kristna traditionens syn på människan och Gud.
Introduktion med utblick mot olika tolkningsmöjligheter - om lusten och våldet, ordningen och kaoset och om att bli människa, om Guds väg med oss. Samtal och utbyte.

30 oktober
Den första av de två skapelseberättelserna, i Bibelns allra första kapitel. En högtidlig skapelse på sju dagar. Vi tittar på bakgrunden och vad som finns som frön i texten, frön till vår kultur, än i dag. Vilken värld är det som skapas? Allt är gott, men hur är det med det onda? Och vad betyder det för världen att Gud vilar?

13 november
Om Adam och Eva, brukar man säga att följande två kapitel handlar om. Människan skapas och sedan är det något som bryts sönder. Vad är det som bryts? Vi lyssnar till en fascinerande berättelser bland annat med hjälp av den franska psykoanalytikern  Marie Balmary och teologen Tina Beattie. Man och kvinna? Stumhet och uttrycksfullhet, skapande och förstörelse.

4 december
Utdrivna ur paradiset föder Eva först Kain och sedan Abel. Nu börjar våldets spiral som fortgår än idag. Vad står där egentligen i berättelsen och hur fortsätter historien. René Girard, fransk forskare har spännande idéer att ta del av.

18 december
Noah, den ende rättfärdige, med honom sluter Gud förbund. En invecklad historia att ta del av och med många trådar vidare ut i Bibeln.

 

 

FILMKLUBBEN SANDGATAN 8  -Se mer under Filmklubben

FilmDagar: Bergman 100 - Rädsla, uppror, glädje

Ingmar Bergman 100 år! Vi visar några filmer av regissören med många olika och starka uttryck.

Medlemskap Filmklubben 2018 60:- tecknas vid entrén 15 minuter före programmets början

Onsdag 12 september

19. 30  (efter mässan kl 19)

Registrering följt av

Hets av Alf Sjöberg , Sverige 1944, 136 min, manus Ingmar Bergman,

 

Torsdag 13 september
kl 19.30

Introduktion av Magnus Ingvarsson, redaktör, Lund
följt av

Gycklarnas afton av Ingmar Bergman, Sverige 1952

 

Söndag 16 september

kl 19.30

Trollflöjten, opera av Mozart, av Ingmar Bergman, Sverige 1974

 

 
 

 

DOMINIKANERNAS PROGRAM 2017 - 2018

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

 

Filosofisamtal
Poesins och bilden språk - om temat

 Jagets murar faller
- konst och förvandling

onsdag 25 oktober kl 19.30

Max Liljefors, professor i konsthistoria, Lunds universitet

Max Liljefors lyfter fram kvaliteten och särarten hos konstverkets närvaro, och betraktarens förnimmelser i mötet med verket här och nu. Hur kan konst åstadkomma inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren?

Sinnlighetens återkomst?
Om skönhet och njutning i samtiden

måndag 27 november  kl 19.30

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

onsdag 21 mars kl 19.30

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

onsdagen 2 maj kl 19.30

John Sjögren, kulturskribent och författare

Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.

 

Religiös pluralism

Living together, Jewish roots of the Christian faith

tisdag 26 september kl 19.30

Olivier Catel OP, dominican student at the Hebrew University of Jerusalem in Hebrew Bible

Brother Olivier Catel will bring us into the roots of our Christian faith: Judaism. The message of the gospel brings down the walls and calls for a universality founded on the charity of Christ.
Br Olivier had to convert his gaze to discover that every man is and must be a brother despite his religion, his cultural difference and even his aggressiveness. He will tell us how Jewish-Christian relations can become a bridge builder.

Br Olivier tar med oss till den kristna trons rötter: Judendomen. Evangeliets budskap river murar och kallar till en universalism grundad i Kristi barmhärtighet. Om hur judisk-kristen kontakt kan bli en brobyggare.

 

Om trons språk och vetandets

måndag 13 november kl 19.30

Göran Rosenberg, skribent och författare

Vi lever på nytt i en tid då bristen på tro, inte bristen på kunskap, kan få folk att börja tro på vadsomhelst.
Vilket är en tid då tron på vadsomhelst måste kunna mötas av tron på något annat och något bättre.

 

The catholic church facing religious pluralism

tisdag 13 februari kl 19.30

Rémi Cheno OP, Dominican in Cairo, Egypt, theologian PhD, General Secretary at the Dominican institute of Oriental studies. 

Pluralism is the visible face of globalization. Religious studies cannot escape it. What sense can we give to this confluence with respect to faith in the only God who intervenes in our history to save all men?  Brother Rémi Chéno will introduce us to welcome theologically the difference, which does not abolish the truth but transfigures it.

Pluralism är globaliseringens ansikte. Vad betyder den religiösa pluralismen I mötet med kristen tro att Gud blir människa för att rädda alla människor?

 

Samhällets värderingar och religiös pluralism

april 2018
Henrik Lindell, journalist med svensk bakgrund vid La Vie, katolsk veckotidning i Paris.

Henrik Lindell ger sin bild av samhällsutvecklingen i Västeuropa, med fokus på Sverige och Frankrike. Hur omvandlas samhällena och vilken kan vara religionernas roll, särskilt den kristna på vägen.Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : Skall jag ta hand om min broder?

-tre filmer av Ken Loach och Gabriella Pichler

För studenter och unga vuxna.  Introduktioner till alla filmer.Medlemskap i Filmklubben 60 SEK vid entrén 15 minuter före varje film.

torsdag 5 oktober  19.30
Äta, sova, dö
av Gabriella Pichler, 104 min, Sverige 2012

 

fredag 6 oktober 19.30
Introduktion av Wiktor Ericsson
, regissör till årets uppmärksammade film Jordgubbslandet
följt av
Kes-falken av Ken Loach, 111 min  England 1969

 

söndag 8 oktober kl 19.30
Jag, Daniel Blake av Ken Loach, 100 min, England 2016

 

 

 


DOMINIKANERNAS PROGRAM VÅREN 2017

 
Programmet anordnas tillsammans med Bilda

Ekonomins, teknikens och den föregivna rationalitetens starka grepp om samhället  utgör bakgrund till vårens två samtal. I en alltmer oöverskådlig värld ökar trycket på individen klara sig själv och konstruera sitt liv. Mänskligt värde, gemenskap, eftertänksamhet och verklig autonomi verkar ha svårt att hävda sig i det alltmer uppskruvade tempot och mot mäktiga och anonyma makthavarna. Inte minst i arbetslivet tycks manualer, processer och enkla slogans prioriteras över fördjupning och ämneskunskap.

Onsdag 15 mars kl 19.30
Utan grund - en diskussion om kapitalism och religion, om vinst och förlust av värde.
Marcia Cavalcante
, professor i filosofi, Södertörns högskola
Läs referenstext till samtalet: Walter Benjamin: Capitalism and Religion

Måndag 15 maj kl 19.30
Den ekologiska krisens mänskliga rötter
ett samtal om vårt gemensamma hem utifrån Påve Franciscus encyklika Lovad vare du (Laudate Sí)
Andreas Carlgren, Utbildning för miljö och rättvisa, Newmaninstitutet, Uppsala
Nutida antropocentrism har hamnat i ett paradoxalt premierande av teknik framför tankearbete. Om den nuvarande ekologiska krisen är ett litet tecken på modernitetens etiska, kulturella och andliga kris, kan vi inte förutsätta att vi kan reparera vårt förhållande till naturen och miljön utan att reparera alla grundläggande mänskliga relationer. Ur Påve Franciscus encyklika Lovad vare du

Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : TVIVEL. tre filmer av Ingmar Bergman och Andrej Zvyagintsev, 2 -5 mars

English subtitles to all films. Films followed by discussion.

Torsdag 2 mars

19.00  Registering för medlemskap i Filmklubben 2017, 60 SEK
19.30 Introduktion av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Astrid also joins for discussion after the films on Thursday and Friday, 
The introduction is followed by

Nattvardsgästerna / Winter light
Ingmar Bergman, Sverige 1963, 81 min
Sweden 1963, the church is almost empty when celebration starts.  The countryside priest tries hard, inside it´s empty and cold: -istn´t all  just hypocrisy? An event makes things evolve. Is love possible? Could that silent God spreak?

Fredag 3 mars
18.00 Gemensam middag
19.30  Det sjunde inseglet / The seventh seal
Ingmar Bergman, Sverige 1957, 96 min
A travelling comedian company, people on the move with actions of violent repent when the plague threatens, a knight looking for a life to live. A story of contradictions in the 14th centrury landscape.

Söndag 5 mars
19.15 Återkomsten / The Return
Andrej Zvyagintsev, Russia 2003, 105 min
Two boys reunite with their father, known to them only through a photograph, and experience an emotionally clashing journey through the russian wilderness together.

Läs bakgrundsmaterial om filmdagarnas tema och regissörer. Medlemskap 2017 i Filmklubben Sandgatan 8, 60 SEK. - Filmklubb för unga vuxna och studenter.

Övriga filmer under våren
 
Märklig framtid – natur, teknologi och dystopi
alla filmer 19.15
Onsdag 18 jan          Kon Tiki 
Söndag 5 feb            The Road av John Hillcoat, USA 2010
Söndag 26 mars       Happy people av Werner Herzog (dokumentär), USA 2013
Onsdag 26 april        Space Odessey av Stanley Kubrick, USA 1968
Söndag 7 maj           Medlemmars val, görs vid FilmDagar
Söndag 4 juni             Stalker av Andrej Tarkovsky, Sovjetunionen 1979
Under stilla veckan visar vi dokumentären Den stora tystnaden av Philip Gröning,  onsdag 5 april

Filosofisamtal

Torsdag 17 november kl 19.30 
Sekularisering och religiös erfarenhet
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi
Hur sekulariserat är egentligen Sverige? Ska man se sekulariseringen som en religionens motsats - eller är sekulariseringen i själva verket en teologisk konstruktion?
Bengt Kristensson Uggla talar i sin bok Katedralens hemlighet (2015) om att vara sekulariserad och samtidigt bäras av en religiös övertygelse - vad innebär det för synen på vetenskap och det mänskliga? Vad är det som katedralen minns, men som vi tycks ha glömt bort?

 

Tisdag 13 december kl 19.30
The Dignity of Creation – a conversation with Pope Francis’s Theology
Tina Beattie, Professor of Catholic Studies and Director of Digby Stuart Research Centre for Religion, Society and Human Flourishing, University of Roehampton, England ’.
Tina Beattie explores how the concept of dignity has developed in the Catholic theological tradition, from Thomas Aquinas to Pope Francis’s encyclical, Laudato Si. She argues that Francis’s reference to the ‘intrinsic dignity’ of all creation constitutes a significant doctrinal development, and she asks what this might mean in terms of women’s human dignity and rights on the one hand, and the dignity and rights of non-human creatures on the other.

 
Filmdagar

Filmklubben Sandgatan 8 för unga vuxna, studenter

Tre filmer på temat Dröm och verklighet

Torsdag 22 september
19.15     American Beauty, av Sam Mendes, USA 1999, 117 min
A famous film on a man who fears growing older, losing the hope of true love and not being respected by those who know him best. Lester Burnham, the hero of "American Beauty," is played by Kevin Spacey as a man who is unloved by his daughter, ignored by his wife and unnecessary at work. "I'll be dead in a year," he tells us in almost the first words of the movie. "In a way, I'm dead already." The movie is the story of his rebellion.

Fredag 23 september
16.15    Revolutionary Road, av Sam Mendes, USA 2008, 113 min
”Let´s move to Paris and start a new life”, April one day says to her husband, played by Leonardo DiCapro. And they start realizing their project, which opens unexpected feelings, possibilities and reactions. As in his previous film, Sam Mendes does not tell us what to think or how to react to the story, leaving the interpretations to the spectators.

18.45   Middag - ta med något att dela.

 19.45     Mandomsprovet (The Graduate) av Mike Nichols, USA 1967, 106 min
Benjamin is young gradute who does not kow what to do in life, just hat he does not want to live like his middle-class professional parents. He is invited in a relationship with the much older Mrs Robinson and from there it will come many complications. The Graduate is a classic with eternal, undated appeal. It´s easy to feel with Benjamin, his woories and lack of self-confidence. The film includes the famous soundtrack by Sinon&Garfunkle, with songs like Sounds of Silence and Mrs Robinson that elegantly mingles with the story.

 

 

Dominikanerna 800 år

Torsdag 13 oktober kl 18.00 på Lunds Stadsbibliotek, Atriumgården
Dominikus -en man för vår tid?
Syster Sofie op, Magnus Ingvarsson, redaktör , och br Björn op om den helige Dominikus aktualitet idag utifrån Jean-René Bouchets bok med samma namn. Boken går att köpa till rabatterat pris, 100 SEK, hos bröderna.

                 

 
 
 
 
 
 

DOMINIKANERNAS PROGRAM VÅREN 2016

Programmet anordnas tillsammans med Bilda
 

Filosofisamtal

Filosofisamtalen fortsätter under våren:

Torsdag 18 februari kl 19.30

KROPPSLIGHETENS MYSTIK
Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen, gav 2015 ut boken Kroppslighetens mystik - en filosofisk läsning av 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg. Boken blir till ett lyssnande till Mechthild, lekmannadominikan och senare cisteciensernunna, och hennes tid. Läsningen av Mechthilds texter möts med ett nutida språk och det blir till ett personligt samtal om kroppen som väg till den transcentanta verkligheten.


Onsdag 11 maj kl 19.30

KÄRLEK OCH HOPP
Werner Jeanrond, professor, Master of St Benet´s Hall i Oxford

Werner Jeanrond, tidigare professor i systematisk teologi i Lund, undersöker i sin forskning de tre teologala dygderna tro, hopp och kärlek inom en alltmer globaliserad och pluralistisk kontext. Vad finns det att hoppas på? Vad hoppas de kristna på? Vad kan kärlek och hopp vara idag?

Program våren 2016

 

Filmklubben Sandgatan 8 för studenter och unga vuxna. Medlemskap 2016 60 Skr. English subtitles and discussion in English.

Filmdagar 2016: Game and gravity

I tre filmer besöker vi en svensk verklighet där svårigheten att ta på allvar framträder.

Fredag 12 februari
kl 19.15  Introduktion
av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap i Stockholm
följt av

De ofrivilliga av Ruben Östlund, Sverige 2009
Fem berättelser berättade i shortcuts från olika situationer i Sverige idag. Saker verkar vara så naturliga och normala, men strax under en till synes obekymrad yta finns ett liv med andra dimensioner.

 
Lördag 13 februari
kl 16  En kärlekshistoria
av Roy Andersson, Sverige 1969

kl 18.30 Middag, ta med något att dela med de andra

kl 19.30 Play av Ruben Östlund, Sverige 2014
En vanlig dag i Göteborg, två pojkgäng från olika delar av stan möts i ett köpcenter. Spelet börjar och sedan finns ingen väg ut.

 

 

Filosofisamtal

Filosofisamtalen fortsätter i höst

Den synliga verklighetens yta bearbetas alltmer för att locka och förföra. Att träffa val utvecklas mot val mellan olika stilar och bilder, där ytan och presentationen får avgöra. Men är det så enkelt? Kommer inte samtidigt en större längtan efter djup till uttryck? Kanske också ytan kan bära och uttrycka djupet? Är det så att ytan kan rädda och djupet bli ett avgrundsmörker? Ja, finns där alls ett djup att avtäcka?

Onsdag 7 oktober kl 19.30
MYSTIK ERFARENHET - ÄNNU EN UPPLEVELSE?

Antoon Geels, professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet

Något bortom det synliga och förnimbara finns som en erfarenhet i olika religioner. Den mystika erfarenheten lockar många som ett sätt komma djupare, ofta uttryckt som till mig själv, men ibland också som till Gud.
Men kan man söka en mystik erfarenhet? Eller hur kommer den till en människa? Kan mystiken bli till bara ännu en upplevelse bland många?
 
Som referens till samtalet finns artikeln Vad är mystik? publicerad under rubriken Filosofisamtal, gå direkt via länken ovan.
 

Torsdag 19 november kl 19.30
KLICKA PÅ IKONEN!

Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet

Bildytan intar en central position i vårt samhälle. Hur saker och personer presenteras på bild verkar viktigare än allt annat. Är samtiden bara en snabb, glänsande presentationsbild? Finns också andra bildtraditioner närvarande?
Den östkristna ikonen öppnar och framkallar enligt traditionen en annars dold verklighet för den troende. Finns den också här, mitt ibland oss?
 
 
 

Filmdagar: Tre filmer på temat försoning

för unga vuxna och studenter. Medlemsskap Filmklubben Sandgatan 8 för 2015 löses vid entrén, 50 Skr. Engelsk undertext till alla filmer.

Torsdag 24 september

19.30
THREE FILMS ON THE THEME OF RECONCILIATION
Introduktion av Magnus Ingvarsson, redaktör, Lund
därefter:

A SEPARATION -Ashgar Farhadi, Iran 2011, 117 min
A separation är en film där alla försöker leva ett gott liv in enlighet med sin muslimska tro. Det leder till oenighet och det blir rättssak. Inga regler kan styra deras känslor och med olika syn på livet och tron kan de inte förstå varandra. Vad som verkar rätt kan vändas till sin motsats också för åskådaren under filmens gång.

Fredag 25 september

16.30
CLOSE-UP - Abbas Kiarostami,  Iran 1990, 94 min
Genom att ge sig ut för att vara regissören Mohsen Makhmalbaf som skall göra en ny film om dem lyckas Hossain Sabzian ta sig in i en rik Teheran-familj. Han blir ställd inför rätta – och för sin rättegång filmad av Abbas Kiarostami. Några av filmens finaste avsnitt är utbytet mellan Kiarostami och Sabzian under rättegången.

ca kl 18.45
MIDDAG- ta med något till bordet

20.00
CHILD´S POSE -  Calin Peter Netzer, Romänien 2013, 113 min
Cornelia är helt övertygad om sin sons oskuld i en bilolycka fast allt pekar på motsatsen och hon brukar alla medel gör allt för att rentvå honom. Barbu, sonen, har inte mycket kontakt med sin mor. En triangel uppstår mellan modern, sonen och familjen som blivit offer för olyckan. Kan deras olika universum någonsin mötas.

 

Författarsamtal

Onsdag 11 november
VILKET HIMLA LIV! - OM GEMENSKAP, KLOSTER OCH NYA KOMMUNITETER

Syster Sofie o.p., dominikan från Rögle kloster talar kring sin nya bok

Syster Sofie delar sina erfarenheter från snart 25 år i kommunitetsliv.
Ett nytt och för många okänt ansikte av kyrkan lyfts dessutom fram: nya gemenskaper där munkar, nunnor och andra lever tillsammans.