Dominikanerna är en katolsk klostergemenskap med ett hus mitt i Lund. Bröderna delar livet i klostret med bön och studier, men är också tillgängliga för möten och uppdrag utanför klostret. Vi har öppna gudstjänster i vårt kapell och inbjuder också till bl a studentverksamhet, meditation, filosofisamtal och författarsamtal på Sandgatan. Bröderna är också verksamma som skol- och fängelsepräster och med reträtter i Sverige och Europa. Dominikanerna är också en del av den katolska gemenskapen i Lund. Här finns Sankt Thomas församling, systrarna i RögleSankt Thomas katolska skola och många andra grupper.

 

Aktuellt

Tider i jul

Från 24 december till och med 8 januari hålls inga mässor i kapellet. Bibliotek och samlingslokal är stängt under samma tid.
27-29 december firas laudes kl 8.00 Från 29 december till och med 8 januari firas inga tideböner i kapellet. 

Kompletorium på torsdagar

Efter tillbedjan ber vi nu kompletorium på torsdagarna, kl 20.30 med välsignelse med vigvatten.

Våren hos Dominikanerna, program med filosofisamtal och filmdagar.

BOK: Den helige Dominikus

- en bok om mannen, helgonet, predikaren, brodern av Jean.René Bouchet op har getts ut i samband med 800årsfirandet. Br Jean-René var brödernas provicial på 80-talet och engagerad i Ordens förnyelse efter Andra Vatikankonciliet. En engagerad bok om en engagerad människa!
Boken kan köpas till rabatterat pris, 100 SKr, hos bröderna på Sandgatan.

 Nya böcker i biblioteket

Bengt Kristensson Uggla - Katedralens hemlighet
Bernard Sesé - Katarina av Sienna
Jean-René Bouchet - Den helige Dominikus
Påve Franciscus encyklika -Lovad vare du
Jonna Bornemark -Kroppslighetens mystik
Tina Beattie -Theology after postmodernism. Divining the void - A Lacanian reading of Thomas Aquinas

Tillbedjan på torsdagar

Tillbedjan av den heliga sakramentet äger i höst rum på torsdagar kl 19.30-20.30.

Nordiska dominikaner predikar på nätet. Här finns även föreläsningar från 800 års jubiléet i Lund den 21-22 maj - följ opdacia