Dominikanerna är en katolsk klostergemenskap med ett hus mitt i Lund. Bröderna delar livet i klostret med bön och studier, men är också tillgängliga för möten och uppdrag utanför klostret. Vi har öppna gudstjänster i vårt kapell och inbjuder också till bl a studentverksamhet, meditation, filosofisamtal och författarsamtal på Sandgatan. Bröderna är också verksamma som skol- och fängelsepräster och med reträtter i Sverige och Europa. Dominikanerna är också en del av den katolska gemenskapen i Lund, bland andra Thomas av Aquino församling, Dominikansystrarna i Rögle, Domino studenter, Sankt Thomas skola.

 

Broder Pierre-André Mauduit som är placerad i Lund sedan ett år tillbaka prästvigdes söndagen den 2 juli i katedralen i Lille i Frankrike tillsammans med fem andra bröder. Se bilder från denna högtid.

Br Pierre-André kommer nu att fortsätta i Lund och vara präst från ungdomar i södra Sverige.

 


             

 

Läs Att njuta skönhet av Cecilia Sjöholm

 

 

 

 

 

Dominikanerna finns nu på facebook: Dominikanerna i Lund

Filmklubben
En sommarsaga av Eric Rohmer visas söndagen 3 december kl 19.30

Nu finns programmet för 2017-18 på hemsidan:
Under hösten Religiös dialog med Olivier Catel OP från Jerusalem och journalisten och författaren Göran Rosenberg. Filosofisamtalen fortsätter med Max Liljefors och Cecilia Sjöholm.

Kompletorium på torsdagar

Efter tillbedjan ber vi kompletorium på torsdagarna, kl 20.30 med välsignelse med vigvatten.

BOK: Den helige Dominikus

- en bok om mannen, helgonet, predikaren, brodern av Jean.René Bouchet op har getts ut i samband med 800årsfirandet. Br Jean-René var brödernas provincial på 80-talet och engagerad i Ordens förnyelse efter Andra Vatikankonciliet. En engagerad bok om en engagerad människa!
Boken kan köpas till rabatterat pris, 100 SKr, hos bröderna på Sandgatan.

Bengt Kristensson Uggla - Katedralens hemlighet
Bernard Sesé - Katarina av Sienna
Jean-René Bouchet - Den helige Dominikus
Påve Franciscus encyklika -Lovad vare du
Jonna Bornemark -Kroppslighetens mystik
Tina Beattie -Theology after postmodernism. Divining the void - A Lacanian reading of Thomas Aquinas
Eugenio Trias - Att tänka det religiösa
Marcia Cavlcante - Lovtal till intet
Marcia Cavalcante (red) - Att tänka smärtan

Nordiska dominikaner predikar på nätet. Här finns även föreläsningar från 800 års jubiléet i Lund den 21-22 maj - följ opdacia