DOMINIKANERNAS PROGRAM 2017 - 2018  (-under uppbyggnad)

Programmet anordnas tillsammans med Bilda

 

Filosofisamtal
Poesins och bilden språk - om temat

 

Sinnlighetens återkomst? Om skönhet och njutning i samtiden

Cecilia Sjöholm, professor i filosofi, Södertörns högskola

Måndag 27 november  kl 19.30

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Onsdag 21 mars kl 19.30
Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

John Sjögren, kulturskribent och författare

Onsdagen 2 maj kl 19.30
Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.

 

Religiös pluralism

Om trons språk och vetandets

Göran Rosenberg, skribent och författare

Måndag 13 november kl 19.30
Vi lever på nytt i en tid då bristen på tro, inte bristen på kunskap, kan få folk att börja tro på vadsomhelst.
Vilket är en tid då tron på vadsomhelst måste kunna mötas av tron på något annat och något bättre.

 

Filmklubben Sandgatan 8

FilmDagar : Skall jag ta hand om min broder?

-tre filmer av Ken Loach och Gabriella Pichler

Torsdag 5 oktober - söndag 8 oktober