Öppet måndag till fredag 8.00-19.00. Ingång via kapelldörren.
Stängt under sommarmånaderna och under jultiden.

Bibliotekets fokus är katolsk teologi. Vi har ca 25 000 böcker och uppslagsverk samt ett fyrtiotal tidskrifter i våra hyllor. 
Biblioteket är ett läsebibliotek. Litteraturen läses på plats och finns därför alltid tillgänglig. I läsesalen finns ett tiotal platser som kan användas för studenter.

Nya böcker i biblioteket 2016-17

Bengt Kristensson Uggla - Katedralens hemlighetBernard Sesé - Katarina av Sienna
Jean-René Bouchet - Den helige Dominikus
Påve Franciscus encyklika -Lovad vare du
Jonna Bornemark -Kroppslighetens mystik
Tina Beattie -Theology after postmodernism. Divining the void - A Lacanian reading of Thomas Aquinas
Eugenio Trias - Att tänka det religiösa
Marcia Cavlcante - Lovtal till intet
Marcia Cavalcante (red) - Att tänka smärtan