Domino är en mötesplats för studenter och unga i Lund på Sandgatan 8, Dominikanernas hus, 100 meter från AF-borgen. En plats för vänskap, fördjupning, firande och vardag. I Domino finns studenter med svensk bakgrund, utbytesstudenter, forskningsstuderande och folk som jobbar. Många är katoliker, men här finns också kristna från andra samfund och icke-kristna. Så Domino är en verkligt katolsk (= allmän) gemenskap. Alla som söker är välkomna.

På ett ställe i Bibeln står det om de första kristna:
”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna”. Det är programmet för en kristen gemenskap. I Domino vill vi leva efter det:

 Vi har samtal och diskussioner i olika ämnen eller läser texter tillsammans.

  • Vänskap är viktigt, och vi vill vara vänner som hjälper varann, träffas och äter tillsammans. Våra vänner är också utanför Domino, bland hemlösa och flyktingar till exempel.
  • Vi firar Gud som tagit sig an oss och vår värld, vi tackar honom för livet och kärleken. Söndagsmässan en gång i månaden är den gemensamma samlingspunkten för de olika grupper vi har. I taizéböner övar vi oss i hjärtats bön.

 Att vara kristen, det är att ta ett steg mot något okänt. En upptäcktsfärd där livet tas på allvar. Gud är större än det största och ryms i det allra minsta. Han ger livet som gåva och vi kan ge livet vidare när vi lever i gemenskap med honom. Se vidare  dominolund.wordpress.com