This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det lågintensiva goda

Det lågintensiva goda pågår samtidigt med allt annat. Det som inte hörs och syns. Det som ingen skriver om...tjänsandet, förtröstan, omsorgen i det tysta, bönerna, ljusen som tänds, barnen som blir sedda, funktionsnedsatta som får stöd, kärlek i handling. Bär igenomallt. Håller ihop världen nedifrån och inifrån.
Sofia Camerin, Sveriges kristna råd

Att älska utan undantag

Vi är kallade att älska alla utan undantag ; på samma gång, att älska en förtryckare betyder att söka vägar att få honom att upphöra med sitt förtryck, eller låta honom tro att vad han gör är acceptabelt. Tvärtom verklig kärlek av en förtryckare betyder att söka vägar att få honom upphöra med sitt förtryck; det betyder att klä av honom en makt som han inte vet att använda, en makt som minskar hans och andras mänsklighet. Förlåtelse innebär inte att tillåta förtryckare att fortsätta trampa ner deras egen och andras värdighet, låta kriminella fortsätta sina brott. De som lider orättvisa måste ihärdigt försvara sina och sin familjs rättigheter...ingen kan förbjuda mig att begära rättvisa...
...
Det är säkert, det är ingen lätt uppgift att komma över det bittra arvet av orättvisor, fientlighet och misstänksamhet efter en konflikt. Det kan bara ske genom att att komma över ont med gott och genom att odla de dygder som frambringar försoning, solidaritet och fred.

Påve Franciscus ur encyklikan Fratelli Tutti (242, 243)

Fredspodden

Flera intressanta inlägg om fred finns på Fredspodden som ges ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen