Vi ser en osannolik enkelriktning och polarisering av det offentliga samtalet, krig som lösning, vapen och upprustning:

STÅ UPP FÖR FRED - SE MOT LJUSET
- alla fredagar fram till 22 mars kl 16.15-16.45
Framför Stadsbiblioteket i Lund, parken med Linnéstatyn intill Sankt Petri Kyrkogata.
Vi, en blandad samling människor, står för fred gemenskap, respekt för alla människors värde, för samtal.
Vi står i tystnad, detta är den lyssnande tystnadens väg.


Alla är välkomna, tänd ett ljus, ta gärna med ett eget. Kom och stå en längre eller kortare stund.