Dominikanerna grundade sitt första konvent i Lund redan år 1221, samma år som den helige Dominikus dog. Bröderna verkade i staden fram till reformationen på 1500-talet. Konventet var beläget där nu Lunds stift har sin byggnad, vid Kiliansgagtan, mittemot Domkyrkans absiden. Kvarteret mittemot heter idag kv. svartbröderna. Svartbröder är ett av våra namn, efter den svarta kappan som hör till ordensdräkten.
Bröderna återkom år 1947 och etablerade sig på Råbygatan intill Mårtenstorget.  Sedan 1993 ligger konventet på Sandgatan mitt i Lund.

Hunden med facklan i munnen är en av Dominikanordens symboler. Ordleken “Domini canes” syftar på dominikanerna som ivrigt sprider evangeliets ljus i hela världen. Ordens officiella namn är Predikarorden (Ordo Praedicatorum, OP).