Bön i Taizéanda firas varannan onsdag, jämna veckor i kapellet kl 19.30.

Bönen samlar främst unga vuxna som vill be på ett meditativt sätt. Den har under en rad år varit en del av vårt hus och ger möjlighet för alla kristna att samlas i bön, låta Bibelns ord gå inåt och träffa hjärtat. Bönen är också ett tillfälle att göra en personlig kommentar till en bibeltext, varje gång av en deltagare. Den bildar på så vis en skola att tala om Ordet inför andra. Vi sjunger på många olika språk och bildar ett internationellt sammanhang.

Prayer in the spirit of Taizé is celebrated every even Wednesday at 19.30 in the chapel.

The prayer gathers mainly young adults to enter a meditative prayer. A part of our house for many years, it presents an occasion for all Christians to participate in prayer, letting the words of the Bible enter the heart. The prayer is also an occasion to make a personal comment on a Bible text, each time by one participant. It is thus a school to talk about the Scripture in front of the others.

 

Prayer in the monastery of Taizé in France