För info kontakta br Björn Engdahl, 076-2763667

Från 17 augusti 2020:

Laudes, morgonbön            tisdag - lördag kl 8, söndag kl 9   - OBS ny tid vardagar

Mässa                               måndag och torsdag  kl 12.10 

Vesper, kvällsbön               alla dagar utom söndag kl 19 (tyst bön 18.30)

 

Tillbedjan av sakramentet   torsdag kl 19.30-20.30 följt av kompletorium och välsignelse med vigvatten

Bön i Taizéanda                 1a fredagen varje månad kl 17.45                 

 

Under jul-, påsk- och sommartid avvikande tider