För info kontakta br Björn Engdahl, 076-2763667

Laudes, morgonbön                   kl 7.30, söndag kl 9

Mässa: måndag, onsdag, torsdag  kl 12.10 
(Wednesday: Student Mass, partly in English)

Vesper, kvällsbön                        kl 19

Tillbedjan av sakramentet: torsdag  kl 19.30-20.30, följt av Completorium