För info kontakta br Björn Engdahl, 076-2763667

Från januari 2022:

Laudes, morgonbön            tisdag lördag kl 8, söndag kl 9  

Mässa                               måndag-fredag  kl 12

Vesper, kvällsbön               alla dagar utom söndag kl 19 (tyst bön 18.30)

 

Tillbedjan av sakramentet   torsdag kl 19.20-20.30 avslutat med completorium

Bön i Taizéanda                 onsdag udda vecka kl 19.30                

 

Under jul-, påsk- och sommartid avvikande tider