Program våren 2016

Torsdag 18 februari kl 19.30

KROPPSLIGHETENS MYSTIK

Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen, gav 2015 ut boken Kroppslighetens mystik - en filosofisk läsning av 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg. Boken blir till ett lyssnande till Mechthild, lekmannadominikan och senare cisteciensernunna, och hennes tid. Läsningen av Mechthilds texter möts med ett nutida språk och det blir till ett personligt samtal om kroppen som väg till den transcendenta verkligheten.

 

Onsdag 11 maj kl 19.30

VAD HAR VI ATT HOPPAS PÅ?
Kärlek och hopp
i ett globaliserat och pluralistiskt sammanhang.Vad hoppas de kristna på? Vad är kärlek och hopp idag?

Werner Jeanrond, professor, Master of St Benet´s Hall i Oxford

Werner Jeanrond, tidigare professor i systematisk teologi i Lund, undersöker i sin forskning de tre gudomliga dygderna tro, hopp och kärlek. När människor tappar intresset för evigheten och det eviga livet mist sin lockelse och allt koncentreras på vad vi lever här och nu - öppnas då nya möjligheter eller är det bara en utsatthet för de andras omdömen som infinner sig?

Läs referenstexten!

 

 

Program hösten 2015 

Djup och yta 

Den synliga verklighetens yta bearbetas alltmer för att locka och förföra. Att träffa val utvecklas mot val mellan olika stilar och bilder, där ytan och presentationen får avgöra. Men är det så enkelt? Kommer inte samtidigt en större längtan efter djup till uttryck? Kanske också ytan kan bära och uttrycka djupet? Är det så att ytan kan rädda och djupet bli ett avgrundsmörker? Ja, finns där alls ett djup att avtäcka?

Onsdag 7 oktober kl 19.30

MYSTIK ERFARENHET - ÄNNU EN UPPLEVELSE?

Antoon Geels, professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet

Något bortom det synliga och förnimbara finns som en erfarenhet i olika religioner. Den mystika erfarenheten lockar många som ett sätt komma djupare, ofta uttryckt som till mig själv, men ibland också som till Gud.
Men kan man söka en mystik erfarenhet? Eller hur kommer den till en människa? Kan mystiken bli till bara ännu en upplevelse bland många?
Som referens till samtalet finns artikeln Vad är mystik? publicerad nedan. Tag gärna del av den innan samtalet!
 

Torsdag 19 november kl 19.30
KLICKA PÅ IKONEN!

Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet

Bildytan intar en central position i vårt samhälle. Hur saker och personer presenteras på bild verkar viktigare än allt annat. Är samtiden bara en snabb, glänsande presentationsbild? Finns också andra bildtraditioner närvarande?
Den östkristna ikonen öppnar och framkallar enligt traditionen en annars dold verklighet för den troende. Finns den också här, mitt ibland oss?
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------